Tjenester

Vår kjernevirksomhet er oversettelser fra engelsk til norsk og fra norsk til engelsk – basert på morsmål og fagbakgrunn. 

Ved behov kan vi også håndtere andre språkkombinasjoner gjennom et nettverk av translatører vi kjenner godt og stoler på.

Oversettelser

Vår kjernevirksomhet er oversettelse fra engelsk til norsk og fra norsk til engelsk – basert på morsmål og fagbakgrunn. Vi har omfattende kunnskap om flere sektorer, og tverrkulturell forståelse som sikrer et godt resultat. Ved behov kan vi også håndtere andre språkkombinasjoner gjennom et nettverk av translatører og fagoversettere vi kjenner godt og stoler på.

Merverdi

Tilbakemeldinger på kildetekst, og innspill på ordvalg og terminologi er en naturlig tilleggstjeneste som kan gi stor merverdi. I arbeid med en oversettelse går man så dypt inn i innholdet at man ofte finner uoverensstemmelser og forbedringsmuligheter oppdragsgiver kanskje ellers ikke ser.

Andre tjenester

Ved behov kan vi også levere andre språktjenester. Vi tilbyr språkvask av tekster, og oversettelse av tekster som krever stempel fra en statsautorisert translatør. Vi kan også bistå med standardisering av terminologi for kunder og/eller prosjekter, og være behjelpelig med å skaffe tolker til konferanser eller andre begivenheter.

Arbeidsmåte

Arbeidsmåte

Vi setter sammen oppdrag og translatør(er) basert på inngående kjennskap til hva de respektive fagpersonene er spesielt gode på. Vi tar også hensyn til dette når vi setter sammen våre lag – alltid en ansvarlig/primær translatør pluss minst én korrekturleser. Våre oversettelser er basert på høy kompetanse og morsmål. Vi har erfaring fra mange typer prosjekter og kan håndtere store mengder tekst. Flere språkkombinasjoner tilbys ved behov.

Typiske oppdrag

Konsernkommunikasjon, nyheter, pressemeldinger, årsrapporter, kvartalsrapportering, policy-dokumenter, styrepapirer, investeringsbeslutninger, petroleumsskatt, juridiske dokumenter, kontrakter, granskningsrapporter, HMS- og personaldokumenter, etiske retningslinjer, lisensrunder, tekniske manualer og driftsmanualer, plan for utbygging og drift (PUD)

Ta kontakt

Ring oss gjerne eller ta kontakt på mail

+47 90 79 06 24

+47 90 60 72 19

Nettsiden er drevet med WordPress og designet av  Grafisk Fotodesign, www.grafiskfotodesign.no